Naučni i programski odbor StES-a 2016

PREDSJEDNIK NAUČNOG I PROGRAMSKOG ODBORA

 • Prof.dr Milan Mataruga / Rektor Univerziteta u Banjoj Luci

HUMANISTIČKE NAUKE

 • Doc.dr Dragica Panić-Kašanski / Akademija umjetnosti
 • Prof.dr Petar Penda / Filološki fakultet
 • Doc.dr Dragiša Vasić / Filozofski fakultet

DRUŠTVENE NAUKE

 • Prof.dr Nikola Mojović / Pravni fakultet Prof.dr
 • Prof. dr Tatjana Duronjić / Fakultet političkih nauka
 • Prof.dr Zdravko Todorović / Ekonomski fakultet
 • Doc.dr Svetlana Borojević / Filozofski fakultet

PRIRODNE NAUKE

 • Prof.dr Biljana Kukavica / Prirodno-matematički fakultet
 • Prof.dr Siniša Vučenović / Prirodno-matematički fakultet
 • Mr Zvjezdana Sandić / Prirodno-matematički fakultet

MEDICINSKE NAUKE

 • Prof.dr Miroslav Petković / Medicinski fakultet
 • Doc. Dr Maja Travar / Medicinski fakultet
 • Prof.dr Slobodan Spremo / Medicinski fakultet
 • Doc. Dr Valentina Veselinović / Medicinski fakultet
 • Doc. dr Aleksandra Đeri / Medicinski fakultet
 • Prof.dr Slavica Jandrić / Medicinski fakultet
 • Prof.dr Radoslav Gajanin / Medicinski fakultet
 • Doc.dr Vesna Ljubojević / Medicinski fakultet

INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA

 • Prof.dr Strain Posavljak / Mašinski fakultet
 • Prof.dr Mato Uljarević / Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 • Prof.dr Slavica Grujić / Tehnološki fakultet
 • Mr Dijana Vuković / Elektrotehnički fakultet

POLJOPRIVREDNE NAUKE

 • Prof.dr Danijela Kondić / Poljoprivredni fakultet
 • Doc.dr Gordana Rokvić / Poljoprivredni fakultet
 • Doc.dr Đorđe Savić / Poljoprivredni fakultet