Kontakt

KONTAKT INFORMACIJE:

Adresa:

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska – BiH

Telefon:

+ 387 51 321 188
+ 387 65 217 387

Email:

stes@unibl.org (za informacije)

partitipation.stes@unibl.org (za prijave)

LOKACIJA:

KONTAKT OSOBE

slika 10mara

Marija Puljarević

Predsjednica Organizacioog odbora StES 2017.
Phone: +387 65 217 387
Slika1

Aleksa Đurić

Marketing koordinator StES 2017.
Phone: +387 65 875 920
Slika 5

Miloš Kovačević

PR StES 2017.
Phone: +387 65 788 098