Kontakt

KONTAKT INFORMACIJE:

Adresa:

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska – BiH

Email:

PRIRODNE NAUKE: stes2019.nat@gmail.com
INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: stes2019.ingtech@gmail.com
MEDICINSKE NAUKE: stes2019.med@gmail.com
BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: stes2019.bioagro@gmail.com
DRUŠTVENE NAUKE: stes2019.soc@gmail.com
HUMANISTIČKE NAUKE: stes2019.hum@gmail.com

LOKACIJA:

KONTAKT OSOBE

1

Kremenović Stefan

Predsjednik OO StES 2019.
2

Dulić Angelina

Potpredsjednik OO StES 2019.
6

Džombić Mile

PR team StES 2019.
3

Ljuna Velimira

Generalni sekretar StES 2019.