Kontakt

KONTAKT INFORMACIJE:

Adresa:

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska – BiH

Email:

PRIRODNE NAUKE: stes2020.nat@gmail.com
INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: stes2020.ingtech@gmail.com
MEDICINSKE NAUKE: stes2020.med@gmail.com
BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: stes2020.bioagro@gmail.com
DRUŠTVENE NAUKE: stes2020.soc@gmail.com
HUMANISTIČKE NAUKE: stes2020.hum@gmail.com

LOKACIJA:

KONTAKT OSOBE

2

Dulić Angelina

Predsjednik OO StES 2020.