KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na StES skupu iznosi :

 

• Za učesnike Univerziteta u Banjoj Luci – rana prijava do 1. 8. 2022. – 20 KM (10 EUR);
• Za učesnike Univerziteta u Banjoj Luci – kasna prijava do 1. 9. 2022. – 40 KM (20 EUR);
• Za ostale učesnike – rana prijava do 1. 8. 2022. – 50 KM (25 EUR);
• Za ostale učesnike – kasna prijava do 1. 9. 2022. – 70 KM (35 EUR).

 

Leave a Reply