KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na StES skupu iznosi :

 

Za domaće učesnike 20,00 KM (10 EUR).

Za strane učesnike 40,00 KM (20 EUR).

Za prijave nakon 1.9.2020. kotizacija se povećava i iznosiće:

 

Za domaće učesnike 40,00 KM (20 EUR).

Za strane učesnike 60,00 KM (30 EUR).

 

 

Leave a Reply