KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi :

 

Za domaće učesnike 20,00 KM (10 EUR) i plaća se u gotovini pri registraciji za učešće na konferenciji.

Za strane učesnike 40,00 KM (20 EUR) i plaća se u gotovini pri registraciji za učešće na konferenciji.

 

Za prijave nakon 1.9.2020. kotizacija se povećava i iznosiće:

 

Za domaće učesnike 40,00 KM (20 EUR).

Za strane učesnike 60,00 KM (30 EUR).

 

 

Leave a Reply