Naučni i programski odbor StES-a 2017

Predsjednik:
• Prof. dr Radoslav Gajanin, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet

Prirodne nauke:
• Prof. dr Draško Marinković, Prirodno-matematički fakultet
• Prof. dr Biljana Kukavica, Prirodno-matematički fakultet
• Prof. dr Siniša Vučenović, Prirodno-matematički fakultet
• Doc. dr Milica Balaban, Prirodno-matematički fakultet
• Doc. dr Zvjezdana Sandić, Prirodno-matematički fakultet
• As. mr Marko Ivanišević, Prirodno-matematički fakultet

Inžinjerstvo i tehnologija:
• Prof. dr Gordana Gardašević, Elektrotehnički fakultet
• Prof. dr Slavica Grujić, Tehnološki fakultet
• Prof. dr Strain Posavljak, Mašinski fakultet
• Prof. dr Zorana Tanasić, Mašinski fakultet
• Prof. dr Aleksandar Milašinović, Mašinski fakultet
• Doc. dr Aleksandar Borković, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
• Doc. dr Maja Milić – Aleksić, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
• Doc. dr Borislav Malinović, Tehnološki fakultet
• Doc. dr Ladislav Visilišin, Tehnološki fakultet
• Doc. dr Željko Ivanović, Elektrotehnički fakultet

Medicinske i zdravstvene nauke:
• Akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić, Medicinski fakultet
• Prof. dr Miroslav Petković, Medicinski fakultet
• Prof. dr Goran Spasojević, Medicinski fakultet
• Prof. dr Nenad Ponorac, Medicinski fakultet
• Prof. dr Siniša Miljković, Medicinski fakultet
• Doc. dr Vesna Ljubojević, Medicinski fakultet
• Doc. dr Igor Sladojević, Medicinski fakultet
• Doc. dr Vlastimir Vlatković, Medicinski fakultet
• Doc. dr Suzana Savić, Medicinski fakultet
• Doc. dr Olivera Dolić, Medicinski fakultet
• Doc. dr Aleksandra Đeri, Medicinski fakultet
• Doc. dr Slava Sukara, Medicinski fakultet
• Doc. dr Irena Kasagić – Vujanović, Medicinski fakultet
• Doc. dr Milorad Vujnić, Medicinski fakultet
• Doc. dr Aleksandra Šmitran, Medicinski fakultet
• As. mr Žarko Gagić, Medicinski fakultet
• As. Duška Jović, Medicinski fakultet

Poljoprivredne nauke:
• Prof. dr Stoja Jotanović, Poljoprivredni fakultet
• Prof. dr Danijela Kondić, Poljoprivredni fakultet
• Doc. dr Dane Marčeta, Šumarski fakultet
• Doc. dr Marijana Kapović – Solomun, Šumarski fakultet
• Doc. dr Gordana Rokvić, Poljoprivredni fakultet

Društvene nauke:
• Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, Pravni fakultet, Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
• Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet
• Doc. dr Predrag Ćeranić, Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka
• Doc. dr Darko Paspalj, Fakultet bezbjednosnih nauka
• Doc. dr Zoran Vasiljević, Pravni fakultet
• Doc. dr Duško Trninić, Fakultet političkih nauka
• Doc. dr Željko Sekulić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Humanističke nauke:
• Prof. dr Jelenka Pandurević, Filološki fakultet
• Prof. dr Tatjana Mihajlović, Filozofski fakultet
• Prof. dr Sanja Josifović – Elezović, Filološki fakultet
• Doc. dr Dragiša Vasić, Filozofski fakultet
• Doc. dr Irena Medar – Tanjga, Prirodno-matematički fakultet
• Doc. dr Svetlana Borojević, Filozofski fakultet