NAUČNE OBLASTI 

 Prirodne nauke

1.1. Matematika
1.2. Računarske i informacione nauke
1.3. Fizičke nauke
1.4. Hemijske nauke
1.5. Nauka o zemlji i povezane nauke o životnoj sredini
1.6. Biološke nauke

Inženjerstvo i tehnologija

2.1. Građevinarstvo i arhitektura
2.2. Elektrotehnika, elektronika i informaciono inženjerstvo
2.3. Mašinsko inženjerstvo
2.4. Hemijsko inženjerstvo
2.5. Materijali
2.6. Medicinsko inženjerstvo
2.7. Inženjerstvo životne sredine
2.8. Biotehnologija životne sredine
2.9. Industrijska biotehnologija
2.10. Nanotehnologija

Medicinske i zdravstvene nauke 

3.1. Osnovna medicina
3.2. Klinička medicina
3.3. Zdravstvene nauke
3.4. Medicinska biotehnologija

Poljoprivredne nauke

4.1. Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo
4.2. Nauka o životinjama i mlijeku
4.3. Veterinarska nauka
4.4. Poljoprivredna biotehnologija

Društvene nauke

5.1. Psihologija
5.2. Ekonomija i poslovanje
5.3. Pedagoške  nauke
5.4. Sociologija
5.5. Pravo
5.6. Političke nauke
5.7. Društvena i ekonomska geografija
5.8 Mediji i komunikacija

Humanističke nauke

6.1. Istorija i arheologija
6.2. Jezici i književnosti
6.3. Filozofija, etika i religija
6.4. Umjetnost

Naučne oblasti su u skladu sa PRAVILNIKOM O NAUČNIM I UMJETNIČKIM OBLASTIMA, POLjIMA I UŽIM OBLASTIMA

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE”, BROJ 22/09, 26.03.2009. GODINE)

head_with_subjectsinlineINTERDISCIPLINARY-GRAPHIC1education-rf