Počasni odbor StES -a

POČASNI ODBOR 10. NAUČNO – STRUČNE KONFERENCIJE StES 2017

Prof. dr Milan Mataruga – Rektor Univerziteta u Banjoj Luci

Prof. dr Radoslav Grujić – Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Jasmin Komić – Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske

dr Dane Malešević – Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske