UPUSTVO ZA PISANJE APSTRAKTA RADA

 

Tema:
Humanističke nauke i digitalno doba

Sažetak:
Vrijeme u kojem živimo prožeto je digitalnim, virtuelnim ili informacionim tehnologijama. Humanističke nauke i moderne tehnologije međusobno su povezane i svojim odnosom preoblikuju stare poglede na čovjeka. Humanističke discipline sve više koriste digitalne tehnologije na instrumentalan način, kao i metodske mogućnosti koje pri istraživanju pružaju potpuno drugačije uvide u stare probleme. Polje novih fenomena u digitalnom dobu otkriva mnogo pitanja i problema koji tek treba da budu ispitani od strane humanističkih nauka. U savremenom digitalnom dobu filozofske, pedagoške, istorijske, psihološke, jezičke, književne, umjetničke i druge perspektive dobijaju široku oblast naučnog djelovanja i mišljenja.

Takođe, sa sve većim uplitanjem digitalnog i virtuelnog u život čovjeka, otvaraju se nove mogućnosti za istraživanja. Kako savremeni informatički svijet utiče na opšte vrijednosti i cjelokupni život današnjeg čovjeka? Da li se radikalno mijenja pojam čovjeka i identiteta pod uticajem interneta, virtuelnih ili društvenih mreža? Koji se novi fenomeni pojavljuju, te kakve izazove, pogodnosti i mogućnosti donose za savremenog čovjeka i društvo? Da li znanje i obrazovanje gube svoje stare kvalitete ili dobijaju nove mogućnosti? Ovo su samo neka od pitanja u potencijalnim temama za istraživanja.

Sažetke radova  dostaviti (prijaviti) na e mail adrese:

PRIRODNE NAUKE: stes2019.nat@gmail.com
INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: stes2019.ingtech@gmail.com
MEDICINSKE NAUKE: stes2019.med@gmail.com
BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: stes2019.bioagro@gmail.com
DRUŠTVENE NAUKE: stes2019.soc@gmail.com
HUMANISTIČKE NAUKE: stes2019.hum@gmail.com

NAPOMENA : Sažetak rada potrebno je dostaviti na odabranom jeziku ( srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom) i engleskom jeziku, u jednom Word dokumentu.