Angelina Dulić

Rođena 6.2.1997. godine u Banjoj Luci. Student je treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i koordinator brojnih projekata iz oblasti javnog zdravlja. Od novembra 2018. obavlja funkciju predsjednika Komiteta za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske – SaMSIC. Predsjednica je Komisije za naučno-istraživački rad Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.