Srđan Šabić

Rođen 30.4.1994. godine u Banjoj Luci. Trenutno živi u Knežici, opština Kozarska Dubica. Osnovnu školu, sa odličnim uspjehom, završio u Knežici. Srednju školu, za farmaceutskog tehničara, završio u Prijedoru i nakon toga  Prirodno-matematički fakultet u Banjoj Luci, odsjek Hemija. Trenutno student master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci, odsjek Hemija. Izuzetno dobro vlada engleskim jezikom, za francuski jezik ima položen A1.1 nivo. Tokom osnovnih studija dvije godine učestvovao na festivalu nauke u Banjoj Luci. Pobjednik STES-a 2017. iz oblasti prirodnih nauka, od vannastavnih aktivnosti ima sertifikat o završenom kursu liderstva, te se aktivno bavi sportom.