Dajana Duka

Rođena 3.3.1996. godine u Banjoj Luci. Završila je Gimnaziju Banja Luka 2015. godine, a trenutno je student četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na smjeru opšte medicine. Na Medicinskom fakultetu obavlja dužnostgeneralnog sekretara Saveza studenata Medicinskog fakulteta. Predsjednicakomisije za nastavni proces Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.Aktivno učestvuje u naučno-istraživačkom radu pri Medicinskom fakultetu.Učestvovala u organizaciji StES-a 2018. i BLIMC-a 2019. (Banja Luka international Medical Congress).