Mile Džombić

Rođen 27.2.1998. godine u Banjoj Luci. Pohađao banjalučku Gimnaziju – opšti smjer. Trenutno je student treće godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Član je Laboratorije za elektronsko poslovanje Ekonomskog fakulteta i uključen je, kao organizator, u brojne aktivnosti na fakultetu iz domena ekonomskih nauka. Član je Komisije za promociju Ekonomskog fakulteta i zaslužan je za dizajn brojnih promotivnih materijala na fakultetu. Tečno govori engleski jezik.