Goran Popović

Rođen 23.5.1995. godine u Doboju. Trenutno je student četvrte godine na studijskom programu Hemijska tehnologija na Tehnološkom fakultetu. Član je Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta, a u periodu od 2016. do 2019. godine obavljao je funkciju predsjednika Saveza studenata Tehnološkog fakulteta.