Angelina Dulić

Rođena 6. 2. 1997. godine u Banjoj Luci. Student je četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i koordinator brojnih projekata iz oblasti javnog zdravlja. Od novembra 2018. obavlja funkciju predsjednika  internacionalne volonterske organizacije SaMSIC, koja se primarno bavi razmjenama studenata. Predsjednica je Komisije za naučno-istraživački rad Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, član Senata Univerziteta u Banjoj Luci i član Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta. Bila je dio OO BLIMC-a 2019. te potpredsjednik StES-a  2019.