Stefan Kremenović

Rođen je 30.12.1994. u Banjoj Luci. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je sa odličnim uspjehom. Godine 2014. upisuje Medicinski fakultet i trenutno je student V godine medicine. Na samom početku osnovnih studija počeo se baviti naučno-istraživačkim radom. Do sada je prezentovao svoje radove na studentskim kongresima u Rumuniji i Ukrajini. Koautor je više radova. Bio je jedan od organizatora Stes-a 2018, kao i koordinator za medicinske nauke. Organizovao je i 1. Internacionalni kongres studenata medicine (BLIMC 2019) koji je uspješno završen u maju ove godine. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Studentskog parlamenta, a član je i Senata Univerziteta u Banjoj Luci.