Lena Lukić

Rođena u Prijedoru 5.8.1996. godine. Student treće godine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, odsjek Hemija. Predsjednik Studentske organizacije Prirodno-matematičkog fakulteta (SOPMF) i jedan od koordinatora Centra za naučno-istraživački rad studenata prirodnih nauka.