Marko Koprena

Rođen 20.5.1994. godine u Banjoj Luci. Pohađao banjalučku Gimnaziju – prirodno matematički smjer, a zatim i Međunarodni program mature (The International Baccalaurate). Student četvrte godine Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci. Pored obaveznih nastavnih aktivnosti, bavi se i naučnim istraživanjem. Do sada je objavio jedan rad iz farmaceutskog inženjerstva sa kojim je osvojio drugo mjesto na STESU-u 2017. godine.