Stefan Kremenović

Rođen je 30.12.1994. godine u Banjoj Luci. Završio je srednju medicinsku školu u Banjoj Luci. Trenutno je četvrta godina na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Član je Senata i Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Aktivno učestvuje u sekciji za naučno-istraživački rad pri Medicinskom fakultetu.