Nikola Vidović

Student druge godine studija na studijskom programu Ekonomija i poslovno upravljanje sa prosjekom ocjena 9,92. Dobitnik priznanja Ekonomskog fakulteta za najboljeg studenta prve godine u akademskoj 2017/18. Tečno govori engleski i njemački jezik i dobitnik je nekoliko stipendija kako javnih tako i privatnih fondova. Učesnik je i osvajač nagrada na više takmičenja u studiji slučaja iz oblasti ekonomskih nauka. Predstavnik je Ekonomskog fakulteta pri posjeti sastancima u Evropskom parlamentu 2018. godine u sklopu projekta EU4you. Kao predsjednik Unije studenata Republike Srpske, učestvovao je na seminaru Evropske unije studenata o migracijama. Uključen je kao organizator u više aktivnosti na fakultetu, posebno u sklopu Laboratorije za elektronsko poslovanje (E-lab). Član je Centralne izborne komisije Univerziteta u Banjoj Luci.