Vladimir Mlinarević

Rođen u Banjoj Luci 17.5.1994. godine. Završio srednju Medicinsku školu, smjer farmaceutski tehničar.  Student završne godine Tehnološkog fakultetа u Banjoj Luci, odsjek Hemijska tehnologija. Pored standardnih nastavnih aktivnosti, bavi se naučno-istraživačkim radom. Ima dva izrađena  rada. Prvi rad objavljen je na konferenciji Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske‚ dok je drugi prezentovan na regionalnom naučnom skupu (Međunarodni skup studenata tehnologije) u Novom Sadu. Autor je na konferenciji Studenti u susret nauci 2017. godine osvojio drugo mjesto.