Email:

mlinarevic.m@live.com

Vladimir Mlinarević

Rođen u Banjoj Luci 17.5.1994. godine. Završio srednju Medicinsku školu, smjer farmaceutski tehničar. Trenutno student treće godine na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci. Pored standardnih nastavnih aktivnosti, bavi se naučno-istraživačkim radom. Ima dva objavljena rada. Prvi rad, iz oblasti farmaceutskog inženjerstva, osvojio je drugo mjesto na prošlogodišnjem StES-u i izlagan je na MSST-u (Međunarodni skup studenata tehnologije) u Novom Sadu. Drugi rad je iz oblasti životne sredine. Autor je na konferenciji Studenti u susret nauci 2017. godine osvojio drugo mjesto.