Jelena Vučić

Rođena je 25.3.1994. u Banjoj Luci. Završila srednju Ekonomsku školu u Banjoj Luci. Od juna 2017. godine do juna 2019. godine volontirala je u Centru za pravnu edukaciju u okviru Centra za afirmaciju i razvoj, gdje je radila na različitim projektima i radionicama, a između ostalog održala svoju radionicu u aprilu 2019. godine, pod nazivom „Gradska uprava – Šta sve mogu da uradim“. Bila je polaznik: XXIII klase stažista u „Programu stažiranja u NSRS“, „Pravne klinike za ljudska prava“ i pravne klinike „Vještine zastupanja u sudskom postupku“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Trenutno je student završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i potpredsjednik Studentskog saveza Pravnog fakulteta.