Važni datumi / Important dates

znacajniji-datumi

VAŽNI DATUMI    

Dostavljanje prijave/rada najkasnije do: 10.9.2017.

Obavještenje o prihvatanju radova do: 10. 10. 2017.

Agenda konferencije do: 20. 11. 2017.

 

IMPORTANT DATES

Sending application/paper before: 10.9.2017.

Information about acceptance: 10.10.2017.

Conference agenda: 20.11.2017.

 

Leave a Reply