Važni datumi / Important dates

znacajniji-datumi

VAŽNI DATUMI    

Rane prijave i dostavljanje apstrakta/rada do 1.9.2020.
Kasne prijave i dostavljanje apstrakta/rada do 15.10.2020.
Obavještenje o prihvatanju radova do: 31.10.2020.
Agenda konferencije do: 20.11.2020.

Ukoliko želite prijaviti in extenso rad, a niste u mogućnosti da ga dostavite do navedenog roka za ranu ili kasnu prijavu, dostavljate nam apstrakt do navedenih datuma, a rad u cijelosti možete dostaviti najkasnije do 15. oktobra.

 

Leave a Reply