Kontakt

KONTAKT INFORMACIJE:

Adresa:

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska – BiH

Email:

PRIRODNE NAUKE: stesprirodnenauke@gmail.com
INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: stesingteh@gmail.com
ZDRAVSTVENE NAUKE: steszdravstvenenauke@gmail.com
BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: stesbioagro@gmail.com
DRUŠTVENE NAUKE: stesdrustvenenauke@gmail.com
HUMANISTIČKE NAUKE: steshumanistika@gmail.com

LOKACIJA:

KONTAKT OSOBE

3

Andrej Ševa

Predsjednik OO StES 2023.
Phone: +387 65 304 304