KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na StES skupu iznosi :

 

• Za učesnike Univerziteta u Banjoj Luci – rana prijava do 1. 8. 2023. – 30 KM (15EUR);
• Za učesnike Univerziteta u Banjoj Luci – kasna prijava do 1. 9. 2023. – 50 KM (25 EUR);
• Za ostale učesnike – rana prijava do 1. 8. 2023. – 60 KM (30 EUR);
• Za ostale učesnike – kasna prijava do 1. 9. 2023. – 80 KM (40 EUR).

Leave a Reply