PRIJAVA RADA

Prijaviti se možete, u zavisnosti od naučne oblasti za koju se prijavljujete, na sledeće e-mail adrese:

PRIRODNE NAUKE: stes2018.nat@gmail.com
INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: stes2018.ingtech@gmail.com
MEDICINSKE NAUKE: stes2018.med@gmail.com
BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: stes2018.bioagro@gmail.com
DRUŠTVENE NAUKE: stes2018.soc@gmail.com
HUMANISTIČKE NAUKE: stes2018.hum@gmail.com

Rano dostavljanje radova do: 1.9.2018.
Dostavljanje prijave/rada najkasnije do: 1.10.2018.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi :
Za domaće učesnike 20,00 KM (10 EUR) i plaća se u gotovini pri registraciji za učešće na konferenciji.
Za strane učesnike 40,00 KM (20 EUR) i plaća se u gotovini pri registraciji za učešće na konferenciji.
*Za prijave nakon 1.9.2018. kotizacija se povećava i iznosiće:
Za domaće učesnike 40,00 KM (20 EUR).
Za strane učesnike 60,00 KM (30 EUR).