Aleksandra Savić

Rođena 8.8.1990. godine u Travniku. Osnovnu i srednju školu završila u Gradišci. Fakultet političkih nauka (2013) i Filološki fakultet (2015) završila na Univerzitetu u Banjoj Luci. Magistar politikologije (2017) i master srpskog jezika i književnosti (2019). Jedan je od urednika časopisa Noema, predsjednica Udruženja lektora Republike Srpske. Pobjednik STES-a u oblasti humanističkih nauka 2017. godine. Bavi se naučnim radom, posebno u oblasti jezika, sociolingvistike i jezičke politike. Živi i radi u Banjoj Luci.