Studenti u susret nauci 2017

Studenti u susret nauci ( StES ) 2017 je 10. tradiconalna studentska naučno – stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Banjoj Luci. Konferencija je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. StES konferencija daje izazovnu mogućnost mladim naučnicima i istraživačima da odmjere svoje snage u međunarodnim okvirima i pri tome da saznaju nešto novo iz naučne oblasti za koju se školuju.

StES je organizovan prvi put 2008. godine, sa jednim ciljem da se studentima otvore vrata prema nauci i istraživanju, te novim tehnologijama.

Pravo učešća imaju studenti I, II i III ciklusa studija. U prethodnih osam godina StES je okupio studente iz svih dijelova svijeta, poput studenata iz SAD-a, Rusije, Velike Britanije, Njemačke, Kine, Turske, Indije, Španije, Slovenije, Francuske, Hrvatske, Srbije i dr.

world-flags-11854-hd-wallpapers     

StES 2017 će se održati od 27. do 30. novembra 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, BiH. Interdisciplinaran karakter konferencije omogućuje studentima različitih afiniteta da se istaknu i promovišu, te prezentuju svoja naučno – stručna dostignuća, ali i dobiju uvid u naučna dostignuća studenta drugih univerziteta.

Sažeci i radovi su klasifikovani u šest naučnih oblasti: 

  • Prirodne nauke
  • Inžinjerstvo i tehnologija
  • Medicinske i zdravstvene nauke
  • Poljoprivredne i šumarske nauke
  • Društvene nauke 
  • Humanističke nauke

Кroz konferenciju podstičemo mlade ljude na naučno – istržiovački rad, promovišemo zdrav akademski duh i kvalitetno provodimo vrijeme na Univerzitetu u Banjoj Luci i gradu na Vrbasu. Visokokvalitetan naučni i programski odbor ovogodišnje konferencije, sa eminentnim naučnim radnicima i nastavnicima Univerziteta u Banjoj Luci garancija su kvaliteta StES-a 2017.  

Vidimo se na Univerzitetu u Banjoj Luci, na 10. naučno – stručnoj konferenciji.

Leave a Reply