Organizacioni Odbor StES-a 2017

Predsjednik:

 • Marija Puljarević, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Članovi:

 • Aleksa Đurić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Miloš Kovačević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
 • Petar Đukić, Fakultet bazbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
 • Đorđe Đukić, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Nikola Duper, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Lena Lukić, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Vanja Ćerketa, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Branko Trninić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Kristina Rendić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Ivana Todorivić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Kristina Janković, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Dušan Urošević, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
 • Nemanja Kalajdzić, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Ozren Žolja, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Leave a Reply